Subsidie Pelletkachel 2017

Pelletkachels met minimaal € 500,00 subsidie, Voor meer informatie zie www.rvo.nl ISDE subsidie

 

 

Subsidie Pelletkachel

 

Vanaf 4 januari 2016 krijgt u subsidie op de aanschaf van een pelletkachel. De eisen  waaraan de pelletkachel dient te voldoen, worden door het RVO bepaalt en staan vermeldt in de Staatscourant.(lees de voorwaarden) De subsidie is  minimaal €500,- en kan oplopen voor pelletkachels met meer dan 10kW vermogen.

Voor een biomassaketel krijgt u € 80,=  in 2017  € 110,=  per kW vermogen van de ketel, met een minimum van € 3200,–   in 2017  € 2.500

 

Pelletkachel Julia MK met subsidie van Tegelcentrum Berkeltuin.nl uit Lansingerland, Zuid Holland

 

 

 

BIJVOORBEELD!! De pelletkachel Julia 8 grijs/zwart of de Julia 8 zwart (beide)7,5KW kost nu € 1095,00 met aftrek van de subsidie van € 500 =  heeft u de kachel uiteindelijk voor € 595,00 gekocht! …EEN SUPER DEAL met veel spierkracht van deze kleine top kachel gegarandeerd…!!   

 

 

 

 

Voor welke pelletkachels geldt deze subsidie?

Een pelletkachel komt in aanmerking voor de Investeringssubsidie duurzame energie als deze:

 • bestemd is voor de productie van warmte

  Pelletkachels 8kw met subsidie van Tegelcentrum Berkeltuin.nl uit Lansingerland, Zuid Holland

  Julia 8

 • automatisch wordt gestookt op houtpellets
 • een gesloten voorkant heeft
 • voldoet aan de norm EN 14785
 • een vermogen van 5kW tot 500 kW heeft

 

Apparatenlijst en subsidiebedrag

Om een keuze te maken is een apparatenlijst pelletkachels (pdf) opgesteld. De pelletkachels op de lijst zijn apparaten die in aanmerking komen voor subsidie. De lijst staat vanaf 4 januari 2016 onderaan deze pagina. Deze lijst per categorie wordt continue bijgewerkt. Hierin staat ook het subsidiebedrag per apparaat.

Staat een apparaat niet op de apparatenlijst, terwijl die volgens de specificaties wel voldoet? Lees dan bij veel gestelde vragen wat u kunt doen.

De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Voor een pelletkachel krijgt u € 50 per kW vermogen van de kachel, met een minimum van € 500.

Link naar apparatenlijst: APPARATENLIJST

Hoe werkt het?

 • U koopt een apparaat dat in aanmerking komt voor deze subsidie.
 • U dient vervolgens via mijn.rvo.nl de aanvraag in, uiterlijk 3 maanden nadat u de koopovereenkomst heeft gesloten.
 • U kunt geen voorschot krijgen.
 • U heeft meer dan 1 apparaat aangeschaft en u wilt voor alle apparaten subsidie aanvragen? Dat mag. Maar u doet 1 subsidieaanvraag per apparaat.
 • De beslissing krijgt u binnen 8 weken na uw aanvraag. De betaling volgt maximaal 1 week na de beslissing.
Pelletkachel Milano met subsidie van Tegelcentrum berkeltuin.nl

Pelletkachel Milano 8

Voorwaarden voor particulieren

 • U heeft het apparaat na 1 januari 2016 aangeschaft
 • Binnen 3 maanden na het sluiten van de koopovereenkomst heeft u een subsidieaanvraag ingediend
 • U heeft de investering al gedaan voordat u een subsidieaanvraag doet. Dat betekent dat het apparaat bij aanvraag van de subsidie al is betaald, geïnstalleerd en in gebruik genomen
 • Het apparaat is nieuw aangeschaft en u heeft een betaalbewijs. Het is uw eigendom
 • Het apparaat is in Nederland geïnstalleerd
 • U mag het apparaat niet binnen een jaar na aankoop vervreemden
9KW pelletkachels met Subsidie

Watt 9

 

 

 

De ISDE in 2017

Op 30 november informeerde Minister Kamp de Kamer (in een kamerbrief) over de SDE+. Daarin benoemde hij ook de plannen voor de ISDE 2017. De regeling is in de Staatscourant gepubliceerd op 6 december.

De ISDE 2017 opent 2 januari 2017 met een totaal budget van €70 miljoen. Voor aanvragen die nog in 2016 worden ingediend gelden de huidige subsidiebedragen en voorwaarden.

 

De ISDE wordt vanaf 2017 aangepast. Een overzicht van de wijzigingen zijn:

1. De aanvraagtermijn wijzigt in 2017 voor particulieren van 3 maanden na aanschaf in 6 maanden na installatie van het apparaat. Voor zakelijke aanvragers blijft de indieningstermijn hetzelfde. Zakelijke aanvragers vragen bovendien eerst de subsidie aan waarna ze pas de aankoopverplichting mogen aangaan.

Subsidie Pelletkachel Lansingerland

Milano 8 – 10 KW

2. Warmtepompen: de categorieën hybride warmtepomp en warmtepomp boiler vervallen. Apparaten uit deze twee categorieën komen nog wel in aanmerking voor subsidie en worden op basis van hun bron lucht, water, en grond in gedeeld. De grenzen van het vermogen voor de lucht-water warmtepomp zijn gewijzigd, evenals bijbehorende subsidiebedragen voor lucht-water warmtepompen met een vermogen kleiner dan 3,5 kW: -tot 3,5 kW: € 1.000 -van 3,5 kW tot en met 10 kW: € 2.000 -van meer dan 10 kW: € 2.000, vermeerderd met € 100 voor elke kW thermisch vermogen hoger dan 10 kW

3. Biomassaketel: Het basisbedrag wordt verlaagd en de toeslag per kW bij ketels vanaf 40 kW wordt verhoogd -tot en met 40 kW: € 2.500 -vanaf 40 kW: € 2.500 (dat was € 3.200) vermeerderd met € 110 (dat was € 80) per kW vermogen van de ketel hoger dan 40 kW.

4. Zonneboiler: De subsidie per kWh voor zowel de kleine als de grote systemen wordt verhoogd: -De subsidie wordt € 0,75 (was € 0,50) per kWh jaarlijkse zonne-energiebijdrage bij een apertuuroppervlakte van ten hoogste 10 vierkante meter -Bij een apertuuroppervlakte van meer dan 10 vierkante meter bedraagt de subsidie € 0,30 was (€ 0,25) per kWh jaarlijkse zonne-energiebijdrage.  

Waarom deze subsidie? De overheid gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen.

Subsidie Pelletkachels Rotterdam

Krachtpatser kleine Julia 8

 

 

Via deze nieuwe subsidieregeling worden particulieren en zakelijke gebruikers die zelf duurzame energie willen opwekken financieel ondersteund. De omslag naar een duurzamere energievoorziening kan zo samen worden gemaakt.

De Investeringssubsidie duurzame energie voor kleine apparaten voor de productie van duurzame energie komt voort uit het Energieakkoord in 2013 en is aangekondigd in de Warmtevisie in april 2015. De ISDE 2016 is 17 december 2015 gepubliceerd in de Staatscourant.

 

Tegelcentrum Berkeltuin uit Lansingerland, Zuid Holland