0
Your Cart

Rookkanaal Pelletkachel afvoer

 

Het rookkanaal van de pelletkachel en de verschillende afvoer methodes

 

Rookkanaal en afvoer methodes, er zijn 4 manieren om de rookgassen van een pelletkachel naar buiten te leiden. Aan iedere optie kleven voor en nadelen. Om deze reden is het van belang om alle invloeden te kennen, af te wegen dan een besluit te nemen op de feiten. Alleen op deze manier kan een wel overwogen methode gekozen worden.

 

 

Pelletkachel rookkanaal laag Pelletkachel rookkanaal afvoer Pelletkachel rookkanaal maatwerk dakafvoer Pelletkachel aansluiten op bestaand rookkanaal
OPTIE 1 OPTIE 2 OPTIE 3  

OPTIE 4

 

 

Opmerking: Hieronder genoemde aanbevelingen gelden alleen voor pelletkachels van Artel. Er zijn andere merken pelletkachels,  zoals Dielle, welke natuurlijke trek in de afvoer nodig hebben om de kachel goed te laten functioneren.

 

Optie 1 – Direct door de muur met een geveldoorvoer (Niet optimaal – Zie ook nadelen optie 1)

Optie 2 – In de kamer 2 a 3 meter omhoog en dan met een geveldoorvoer

Optie 3 – Afvoer door plat of schuin dak (eventueel meerdere verdiepingen)

Optie 4 – Bestaand schoorsteenkanaal

 

Opmerking

In de volgende hoofdstukken worden de in de praktijk toegepaste pelletkachel afvoer methoden beschreven. Niet iedere pelletkachel afvoer methode is optimaal of geschikt voor elke situatie. Gebaseerd op de voor- en nadelen, moet er in elke situatie een overweging gemaakt worden, welke optie de meest geschikte is. Het volgende is dan ook geen advies maar een beschrijving van de in de praktijk toegepaste mogelijkheden.

 

Pelletkachel Afvoer Optie 1 – Directe geveldoorvoer

Deze optie is de goedkoopste en meest  eenvoudige. Bij optie 1 gaat het rookkanaal direct door de muur naar buiten. In de muur wordt een dubbelwandige buis geplaatst welke aan de binnen- en buiten zijde wordt afgedekt met een rozet. Het is wel van belang dat de buis minimaal 25-30 cm uitsteek. Dit om te voorkomen dat de muur verkleurd door rookgassen.

LET OP! : Deze methode is niet de meest optimale en kan bij slecht onderhoud of niet tijdig reinigen van de kachel, brand in de pellettank veroorzaken.

 

Pelletkachel gevel afvoer

Nadelen optie 1

>Technisch niet de meest optimale optie. Maar in bepaalde gevallen de enige methode om een pelletkachel te kunnen installeren. Als de voor- en nadelen goed zijn afgewogen is het in sommige gevallen mogelijk.

>Gevoelig voor wind. Door tegendruk in de afvoer kunnen de rookgassen teveel weerstand ondervinden. Maar ook als de kachel niet aan staat kan de wind overdruk in de branderkamer veroorzaken. Het resultaat kan zijn een geur van verbrand hout in de kamer of zelfs     as deeltjes om de kachel.

>Door het uitsteken van de buis niet geschikt als er een voetpad direct tegen de buiten muur loopt.

>Niet geschikt als de afvoer uitmondt op terrein welke niet eigendom is

>Bij stroomstoring meer kans op rook in de kamer als de kachel brand

Opmerking: Bij slecht of geen groot onderhoud, gebruik van mindere kwaliteit pellets en slecht reinigen van de kachel bestaat het gevaar op brand in de pellettank.

 

Voordelen optie 1

>Goedkoop en eenvoudig

>Geen buis zichtbaar in de woonkamer

>Kachel kan dichter op de muur en zal minder ver de kamer in komen

 

Conclusie Optie 1

Niet de meest optimale optie voor het juist functioneren van de kachel. Maar kan in bepaalde gevallen de geschikte manier zijn. Het blijft altijd van belang om de juiste inschatting te maken op feiten en niet op de fabels. Risico’s van de methode van afvoeren komen geheel voor eigen rekening omdat de keuze van pellet kwaliteit – het schoon maken en juist onderhouden van de kachel een significante factor zijn voor het juist functioneren.

 

Pelletkachel Afvoer Optie 2 – Geveldoorvoer op 2m hoogte

Optie 2 is de meest toegepaste methode. Vanuit de kachel gaat de afvoerbuis via een T-stuk omhoog. Gebruik nooit direct een  bocht op de kachel. Dit kan problemen geven met as ophoping in de bocht. Na 2 meter omhoog gaat de buis met 90 graden door de muur. Gebruik in de muur altijd een dubbelwandig geïsoleerde buis. Dit is noodzakelijk want door slecht onderhoud kan er schoorsteen brand ontstaan en dan wordt de temperatuur in de buis wel 500-700 graden Celsius.

Berkeltuin Pelletkachel afvoer

Nadelen optie 2

>Prijs technisch minder gunstig dan optie 1

>Bij onvoldoende uitsteken van de pijp kan de muur verkleuren

>Cosmetisch minder gezicht aan de voorgevel

>Meer kans op geur overlast dan optie 3 en 4

>Afvoer pijp in het zicht in de woonkamer

>Kachel komt iets verder de kamer in

 

Voordelen optie 2

>Door verticale gedeelte natuurlijk trek en dus minder kans op rook in de kamer bij stroom onderbreking

>Prijs technisch gunstiger dan optie 3

>Gassen komen op grotere hoogte uit de gevel waardoor meer kans op verdunning met lucht

>Minder kans op overlast uitstekende pijp

>Minder kans op overlast van wind dan bij optie 1

 

Conclusie optie 2

Succesvolle oplossing tussen direct door de muur of en gehele afvoer aanleggen naar de nok van het dak. Prijs technisch zeer gunstig in vergelijk met afvoer naar het dak brengen. Toch nog geringe kans op geur overlast buren

 

 

Pelletkachel Afvoer Optie 3 – Dakdoorvoer

Bij deze optie wordt er een rookkanaal aangelegd welke welke boven het dak uitmond. Het kanaal kan zowel binnenshuis als buitenshuis aangelegd worden. In beide gevallen wordt er buiten het vertrek waar de kachel staat dubbelwandig geïsoleerde buis gebruikt. Dit is nodig voor de veiligheid of voorkomen van condens in de afvoerbuis.

Berkeltuin pelletkachel dakdoorvoer voor rookgassen

 

Nadelen optie 3

>Prijstechnisch ongunstig

>Niet in iedere woning mogelijk

>Jaarlijks schoorsteen vegen brengt meer kosten met zich mee ( noodzakelijk om schoorsteen brand te voorkomen)

>Kans op condensatie rookgassen bij de zeer hoog rendement pelletkachels zoals Norma en Elite

 

Voordelen optie 3

>Rookgassen komen op hogere locatie naar buiten en kunnen zich daardoor beter verdunnen met omgevingslucht

>Door hogere uitmonding minder kans op geur overlast bij buren

>Door natuurlijke trek in de pijp een meer constant brand proces

>Bij stroomstoring minder kans op rook in de kamer

 

Conclusie optie 3

Indien er twijfel bestaat of er klachten kunnen komen over de geur van de afvoergassen of opmerkingen over de uitmonding van de pijp, dan is optie 3 de meest ideale afvoermethode. Aan de andere ander is dit ook direct de meest kostbare van alle afvoer opties.

 

 

 

Pelletkachel Afvoer Optie 4 – Bestaand schoorsteen kanaal

Traditionele manier van rookgassen afvoeren. Door een gemetseld rookkanaal wordt een schoorsteen gevormd. Deze kan welke wel of niet gevoerd zijn met een buis. De uitmonding is bijna altijd op grotere hoogte en steekt meestal boven de nok van het huis uit. In veel gevallen wordt bij deze optie de aangesloten houtkachel vervangen door een pelletkachel. Wel is het aan te raden om het kanaal eerst te laten vegen alvorens de pelletkachel aan te sluiten. Dit om te voorkomen dat oude roet aanslag kan gaan branden en zo een schoorsteen brand veroorzaakt.

 

Bestaand rookkanaal gebruiken voor pelletkachel

 

Nadelen optie 4

>Door lagere temperaturen van de rookgassen kan condens in het kanaal ontstaan. Indien de schoorsteen niet gevoerd is met een metalen buis kan het vocht in de steen trekken.

>Jaarlijks schoorsteen vegen brengt meer kosten met zich mee ( noodzakelijk om schoorsteen brand te voorkomen)

>Indien schoorsteen voorzien moet worden van een metalen buis zijn de kosten weer aanzienlijk

 

Voordelen optie 4

>Rookgassen komen op hogere locatie naar buiten en kunnen zich daardoor beter verdunnen met omgevingslucht

>Door uitmonding boven de nok van de woning minder tot geen kans op geur overlast bij buren

>Door natuurlijk trek stabiel brand proces

>Bij stroomstoring – wind of slecht onderhoud minderkans op rook in de kamer

 

Conclusie optie 4

Bij overstap van houtkachel naar pelletkachel de meest gunstige afvoer optie. Door aanwezigheid van rookkanaal zijn de installatie kosten lager.

 

Pelletkachel rookkanaal laag Pelletkachel rookkanaal afvoer Pelletkachel rookkanaal maatwerk dakafvoer Pelletkachel aansluiten op bestaand rookkanaal
OPTIE 1 OPTIE 2 OPTIE 3 OPTIE 4

 

Tegelcentrum Berkeltuin